PII "PASACIŅA"    

 Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa” atrodas Mūrmuižā, Kauguru pagastā, skaistā un koptā vidē – Miegupītes un Mūrmuižas dzirnavu ezeriņa krastā.

Pati vide – dabas skaistums, tuvējie svētavoti, akmens krāvumi un dižkoki, Gaujas Nacionālā parka teritorija, Pekas pilskalns, ko uzskata par vienu no Tālavas virsaiša Tālivalža pils Beverīna atrašanās vietu, teikas un nostāsti par vietām un cilvēkiem, senā un ne tik senā Mūrmuiža, kas lieliski sadzīvo – dod izglītības programmai ievirzi – vide un cilvēks tajā. Ar vidi saprotot dabu un kultūrvidi un to cieši un nesaraujami saistot ar latvisko dzīvesziņu, kas balstās uz noteiktu un stingru ritmu, ko bērns izdzīvo gadskārtās gada ritumā.

Iestādes izglītības programma ietver vides un latviskās kultūras kopšanu un saglabāšanu. Programmas mērķis ir attīstīt katra bērna personību un individualitāti – garīgo, intelektuālo, fizisko, veidojot bērna sociālo pieredzi un zinātkāri, balstoties uz dabas un cilvēka savstarpējām saiknēm, tuvākās un tālākās pasaules izzināšanu un latviešu folkloras stabilajām vērtībām, sagatavot bērnu pamatizglītības apguvei.

Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa” darbību uzsāka 1985.gada 27.aprīlī kā kolhoza „Kaugurieši” bērnudārzs. Tas celts 140 vietām, sešām dažādu vecuma grupām, ar divām zālēm - mūzikas nodarbībām un sporta nodarbībām. Iestādes telpu vizuālo noformējumu veidojuši mākslinieki Biruta un Jānis Jansoni. Grupu telpās un kāpņu laukumos joprojām dzīvo mākslinieku gleznotie pasaku motīvi. No 1985.gada līdz 1993.gadam bērnudārzu vadīja Zinta Kapzeme. No 1993.gada pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja ir Ineta Zīdere.

No 1985.gada rudens pirmsskolas izglītības iestādē darbojas bērnu folkloras kopa „Pasaciņa”. No 1989.gada tā ir starptautiskā bērnu un jauniešu folkloras kopu kustības „Pulkā eimu, pulkā teku” dalībniece. Folkloras kopu „Pasaciņa” vada Anita Golubovska, Latvijas Universitātes Etniskā kultūras centra studiju absolvente.

Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa” aktīvi iesaistās dažādos konkursos un projektos. Aktīvi iesaistāmies ZAAO projekta "Cilvēks vidē" konkursos pirmsskolas izglītības iestādēm un SIA "Zaļā josta" rīkotājās akcijās.

Iestādē tiek izdos informatīvs izdevums "Avīzīte "Pasaciņa"", kas iepazīstina audzēkņu ģimenes ar aktuālāko informāciju par PII "Pasaciņa" notiekošo, ar speciālistu viedokļiem un ieteikumiem, kā arī audzēkņu radošajiem darbiņiem. "Avīzīte "Pasaciņa"" izlasāma arī mūsu mājas lapā.

Šobrīd Mūrmuižas izglītības iestādē „Pasaciņa” darbojas sešas dažādu vecuma grupas ar 94 audzēkņiem. Iestādes darbību nodrošina 15 pedagoģiskie un 12 tehniskie darbinieki. Bērniem ar valodas un runas traucējumiem ir nodrošinātas skolotāja - logopēda konsultācijas.