Beverīnas novada pašvaldības Kauguru pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” ir Beverīnas novada pašvaldības dibināta iestāde, kas patstāvīgi organizē pirmsskolas izglītības procesu pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.

PII “Pasaciņa” uzņem audzēkņus vecumā no 1,5 gadiem. Darbojas 5 dažādu vecuma bērnu grupas:

  • grupa bērniem vecumā no 1.5 gadiem
  • grupa bērniem vecumā no 3 gadiem
  • grupa bērniem vecumā no 4 gadiem
  • grupa bērniem vecumā no 5 gadiem
  • grupa bērniem vecumā no 6 gadiem

PII “Pasaciņa” īsteno:

  • vispārējās pirmsskolas izglītības programmu /kods 0101 1111/
  • speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem /kods 0101 5611/

PII “Pasaciņa” piedāvā interešu izglītības programmas:

  • folkloras kopa «Pasaciņa» /kods AK060100/
  • zīmēšanas pulciņš «Pasaciņas zīmulis» /kods AK030100/
  • angļu valodas pulciņš /kods AC000103/