Beverīnas novada pašvaldības Kauguru pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” ir Beverīnas novada pašvaldības dibināta iestāde, kas patstāvīgi organizē pirmsskolas izglītības procesu pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.

PII “Pasaciņa” uzņem audzēkņus vecumā no 1,5 gadiem.

Darbojas 6 dažādu vecuma bērnu grupas:

  • grupa bērniem vecumā no 1.5 gadiem
  • grupa bērniem vecumā no 2 gadiem
  • grupa bērniem vecumā no 3 gadiem
  • grupa bērniem vecumā no 4 gadiem
  • grupa bērniem vecumā no 5 gadiem
  • grupa bērniem vecumā no 6 gadiem

PII “Pasaciņa” īsteno:

  • vispārējās pirmsskolas izglītības programmu /kods 0101 1111/
  • speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem /kods 0101 55 11/

PII “Pasaciņa” piedāvā interešu izglītības programmas:

  • rotaļu un danču pulciņš /kods AK060100/
  • dziedāšanas pulciņš /kods AK010600/