INFORMĒJAM:

  • PII “Pasaciņa” savus pakalpojumus sniegs līdz 5.jūlijam.
  • No 8.jūlija līdz 16.augustam PII “Pasaciņa” notiks plānotie remontdarbi un telpu sagatavošana jaunajam darba cēlienam.
  • PII "Pasaciņa" audzēkņus, no vasaras pārnākušus, gaidīsim 19.augustā.

Cienījamie, vecāki!

Trikātas pamatskolas pirmsskolas grupas aicina Jūs izmantot tās sniegto pirmsskolas izglītības pakalpojumu un pieteikt bērnus pakalpojuma saņemšanai

laika posmā no 8.jūlija līdz 31.jūlijam.

                                                                                          Administrācija