SEPTEMBRA DARBIŅI

23.-27.09.Praktiskas mācības PII "Pasaciņa" darbiniekiem un izglītojamiem

                                     "Rīcība ugunsgrēka gadījumā"

20.09. “Olimpiskās dienas 2019” ietvaros rīta vingrošana

                                “Nāc un vingrot sāc!” plkst.10.00

24.09. Orientēšanās spēles 5.un 6.gupas audzēkņiem kopā ar Santu Paegli

            projekta "Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas
            novadā” ietvaros

26.09. PĀRGĀJIENS kopā ar Santu Paegli

             projekta "Veselas un veselīgas  sabiedrības veidošana Beverīnas

             novadā” 5.un 6.grupas audzēkņiem un vecākiem