FEBRUĀRA DARBIŅI

Visu mēnesi - lasām pasakas, stāstus, lugas, dejoļus - izvēlamies,

               iestudējam un SPĒLĒJAM TEĀTRI!

Iekārtojam vitamīnu dārziņu uz palodzes visās grupās no 03.02. 
Cik ilgā laikā izaug Tavi salāti? -5-6gadīgie Pasacēni piedalās SIA ZAAO
                                         Dabas un tehnoloģiju parka URDA akcijā no 03.02.
KRĀSAINĀ NEDĒĻA no 10.02.-14.02. 
                                                         dzeltenā pirmdiena
                                    zaļā otrdiena 
                                    oranžā trešdiena 
                                    zilā ceturtdiena
                                    sarkanā piektdiena
Iestādes padomes sēde 20.02.plkst.16.30
Pedagoģiskās padomes sēde 27.02.plkst.13.00