sedi majas

 

Līdz 9.jūnijam pirmsskolas izglītības iestādē darbosies dežūrgrupas.

Ārkārtējās situācijas laikā bērnu uz dežūrgrupu vest tikai, ja nav iespējamas citas pieskatīšanas iespējas.

Visu vecuma grupu izglītojamo apmācība notiek attālināti.

No 13.maija līdz 31.maijam atsākas klātienes mācību process sešgadīgajiem bērniem, lai nodrošinātu sagatavošanu mācībām 1.klasē ar š.g. 1.septembri.

Bērnu likumiskajiem pārstāvjiem ir noteikta uzturēšanās kārtība iestādē.