Darbiņi oktobrī

        PĀRGĀJIENS UZ Z/S "BRIEŽI" -  katra grupiņa laiku precizēs

        Iestādes padomes sēde - 14.10.plkst.17:00

 

        Džimbas 11 soļu drošības programma sešgadīgajiem PII audzēkņiem

                                                                          trešdienās

        Valmieras novada pašvaldības “Balva izglītībā 2021" pasniegšanas

                                          ceremonija 08.10.plkst.18:00 koncertzālē “Valmiera

                   Balvu saņem Ērika Fūrmane, PII “Pasaciņa” pirmsskolas

                                                                     izglītības skolotāja